FANDOM~

п  б  р

Пунктуация

апостроф ( ' )
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тирета ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
знак за подчертаване ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
кръст ( ) ( )

Тилда (разговорно: вълничка) се нарича символът ~. Името идва от латинското titulus през испански. Отначало символът се е изписвал над буква като знак за абревиатура, но впоследствие е придобил множество значения в разнообразни контексти: лексикография, математика, програмиране.

Тилдата се изписва на българската брайлова азбука с точки [3 4 6].[1]

В лексикографията, тилдата се използва в речниковите статии, за да замени всяко срещане на дефинираната дума в съпътстващите примери и словоформи.

В математическата логика, тилдата понякога се използва като символ за отрицание. В други математически контексти с нея се изразява приблизителна стойност, например ~103, а двойна тилда ≈ се използва за "приблизително равно на", например 210 ≈ 103. В геометрията с тилда се означават подобни триъгълници.

Източници Редактиране

  1. Уеднаквяване на стандартите за записване на информацията на брайл

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.